Příspěvek Jihočeského kraje v rámci dotačního programu “Podpora sportu” nám umožnil realizace rekonstrukci venkovního sociálního zařízení, obnovu povinného značení vzletových a přistávacích drah. Zároveň nám také Jihočeský kraj přispěl na Plachtařské mistrovství regionů 2020.

jihocesky-kraj
jihocesky-kraj