1. Pravidla a omezení místního letového provozu

1.1 Po déle trvajících deštích je možno očekávat nezpůsobilost RWY 24L/06R.

1.2 RWY nejsou v zimě udržované.

1.3 Pojíždění provádět pouze po RWY a zpevněných TWY nebo dle pokynů dispečera služby Poskytování informací známému provozu.

1.4 Výška letu po okruhu je 2600 ft/800 m AMSL.

1.5 Hluková omezení

1.5.1 Po vzletu z RWY 24 se vyhnout obci Hosín odklonem doleva.

1.5.2 Po vzletu z RWY 06 se vyhnout obci Lhotice.

1.5.3 Lety motorových letadel nad okolními obcemi ve výškách pod 2600 ft/800 m AMSL jsou zakázány z důvodu omezení hluku.

1.6 V blízkosti severozápadního konce uzavřené travnaté RWY provoz RC klubu (modeláři). Provoz modelů signalizován vyvěšením žluté vlajky v prostoru modelářského letiště.

Doplňující informace

2.1 Mezinárodní přílety a odlety jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele AD.

2.2 Mimo provozní dobu jsou přílety povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem AD (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

2.3 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).

Poplatky za použití letiště

3.1 Přistávací poplatky

Vnitrostátní lety 80,00
Mezinárodní lety 200,00

Přistávací poplatek mimo publikovanou provozní dobu: 300,00

3.2 Parkovací poplatky

Za každou započatou hodinu 20,00

První hodina bez poplatku

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

Vnitrostátní lety NIL
Mezinárodní lety 85,00