Za přispění Jihočeského kraje v rámci dotačního programu “Podpora sportu” jsme provedli opravu vzletové a přistávací dráhy. Došlo k vyspravení prasklin zpevněné asfaltové dráhy a vyrovnání povrchu travnaté dráhy.

jihocesky-kraj

sekačka

Zároveň za přispění Jihočeského kraje proběhl v srpnu 2019 mezinárodní plachtařský kemp. Společně jsme provedli téměř 400 vzletů. Piloti a instruktoři si tak vzájemně vyměnili své zkušenosti v létání a výcviku. Žáci základního a pokračovacího výcviku se posunuli o kus dál ve zdokonalování svých leteckých dovedností.