Příspěvek Jihočeského kraje v rámci dotačního programu “Podpora sportu” nám umožnil realizaci mezinárodního plachtařského kempu, rekonstrukce venkovního sociálního zařízení a obnovu povinného značení vzletových a přistávacích drah. Zároveň nám také Jihočeský kraj přispěl na organizaci soutěže Plachtařské mistrovství regionů 2020.
jihocesky-kraj

L13

Před navijákovým vzletem.

jihocesky-kraj

Instalace venkovního sociálního zařízení.

jck_1

Nově obnovené vodorovné značení asfaltové dráhy.

jck_2

Nové značení provozní plochy.

Jck_3

Plachtařské mistrovství regionů 2020 – před startem na disciplínu.

jck_4

Plachtařské mistrovství regionů 2020.